PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE

 

Miło nam poinformować, że nasza firma, realizuje projekt współfinansowany ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

 

Priorytet4. Efektywność energetyczna
Działanie4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
Tytuł projektuWykorzystanie OZE na potrzeby firmy TAMA
Cele projektuzwiększenie udziału wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych
Efekty projektuzmniejszona emisja CO2
Wartość projektu1 141 600.00 zł
Wkład Funduszy Europejskich698 696.32 zł

PROJEKTY ZE ŚRODKÓW UE

0